• เข้าสู่ระบบสมาชิก

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556, จำนวนคนดู : 492
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นางศรีจันทรา  องอาจ ปลัดเทศบาลตำบลท่าผา นำคณะเจ้าหน้าที่  พนักงานเทศบาลตำบลท่าผา

ร่วมกับ อำเภอเกาะคา จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านศาลาหม้อ  ตำบลท่าผา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง

ซึ่งนำโดย นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์  นายอำเภอเกาะคา ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดบริการให้ประชาชน

การตัดผมชาย - หญิง ฟรี  / บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ / การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรี  

ตลอดจนการออกเยี่ยมประชาชนผู้ยากจน พร้อมมอบเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค ในเขตตำบลท่าผา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556   

DSCF6360.jpgDSCF6366.jpgDSCF6375.jpgDSCF6389.jpgDSCF6393.jpgDSCF6428.jpgDSCF6442.jpgDSCF6450.jpgDSCF6464.jpgDSCF6450.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ